Ochrona prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2022 r
Niniejsza informacja o prywatności dla DROID GROUP CO., LTD. („O nas""we""us"Lub"podróży po "), opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („proces„) Twoje dane, gdy korzystasz z naszych usług („Usługi„), na przykład gdy:
 • Odwiedź naszą stronę internetową: https://www.droidwipes.com/, lub dowolną naszą witrynę internetową, która zawiera link do niniejszej informacji o ochronie prywatności
 • Angażuj się z nami w inne powiązane sposoby, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia
Pytania lub wątpliwości? Zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i wybory dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem info@droidwipes.com.
PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW
Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty naszej informacji o ochronie prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat dowolnego z tych tematów, klikając łącze znajdujące się za każdym kluczowym punktem lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz. Możesz także kliknąć tutaj przejść bezpośrednio do naszego spisu treści.
Jakie dane osobowe przetwarzamy? Kiedy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z DROID GROUP CO., LTD. i Usług, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Kliknij tutaj uczyć się więcej.
Czy przetwarzamy jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.
Czy otrzymujemy jakieś informacje od osób trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.
Jak przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony powód prawny. Kliknij tutaj uczyć się więcej.
W jakich sytuacjach i którym stronom udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Kliknij tutaj uczyć się więcej.
Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych? Dysponujemy procesami i procedurami organizacyjnymi i technicznymi, aby chronić Twoje dane osobowe. Jednak żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie mogą być gwarantowane jako w 100% bezpieczne, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać naszego bezpieczeństwa i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp , kraść lub modyfikować swoje informacje. Kliknij tutaj uczyć się więcej.
Jakie masz prawa? W zależności od tego, gdzie znajdujesz się geograficznie, obowiązujące przepisy dotyczące prywatności mogą oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych. Kliknij tutaj uczyć się więcej.
Jak realizujesz swoje prawa? Najłatwiejszym sposobem na skorzystanie z przysługujących Ci praw jest wypełnienie dostępnego formularza żądania osoby, której dane dotyczą tutajlub kontaktując się z nami. Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co DROID GROUP CO., LTD. czy z jakimikolwiek informacjami, które zbieramy? Kliknij tutaj aby zapoznać się z pełnym zawiadomieniem.
SPIS TREŚCI
1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
Dane osobowe, które nam ujawniasz
W skrócie: Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy jesteś wyrazić zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.
Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
 • adresy pocztowe
 • tytuły stanowisk
 • adresy e-mail
 • dane kontaktowe lub uwierzytelniające
 • preferencje kontaktu
Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy poufnych informacji.
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.
Informacje zbierane automatycznie
W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.
Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
Gromadzone przez nas informacje obejmują:
 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i ustawienia oraz informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne działania, które podejmujesz, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awarii ”) i ustawienia sprzętu).
 • Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Jeśli jednak zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.
2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • Aby poprosić o opinię. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Usług.
 • Aby wysłać Ci informacje marketingowe i promocyjne. Możemy przetwarzać dane osobowe, które nam przesyłasz w celach marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?”Poniżej).
 • Aby dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, lokalizacji i nie tylko.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy przetwarzać Twoje dane w ramach naszych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług, w tym monitorowania i zapobiegania oszustwom.
 • Aby zidentyfikować trendy użytkowania. Możemy przetwarzać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są używane, abyśmy mogli je ulepszać.
 • Aby określić skuteczność naszych kampanii marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby lepiej zrozumieć, jak prowadzić kampanie marketingowe i promocyjne, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie.
 • Aby ocalić lub chronić żywotny interes jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne, aby zachować lub chronić żywotny interes osoby, na przykład zapobiegać szkodom.
3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OCZEKUJEMY PRZETWARZANIE TWOICH INFORMACJI?
W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, w celu przestrzegania prawa, w celu świadczenia usług w celu zawarcia lub wypełniać nasze zobowiązania umowne, chronić Twoje prawa lub wypełniać nasze uzasadnione interesy biznesowe.
Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i RODO w Wielkiej Brytanii wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę (tj. zgodę) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Kliknij tutaj uczyć się więcej.
 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uważamy, że jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych z opisanych celów, aby:
 • Wysyłaj użytkownikom informacje o specjalnych ofertach i zniżkach na nasze produkty i usługi
 • Opracowuj i wyświetlaj spersonalizowane i odpowiednie treści reklamowe dla naszych użytkowników
 • Przeanalizuj sposób korzystania z naszych Usług, abyśmy mogli je ulepszyć, aby angażować i utrzymywać użytkowników
 • Wspieraj nasze działania marketingowe
 • Diagnozuj problemy i/lub zapobiegaj nieuczciwym działaniom
 • Dowiedz się, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli poprawić wrażenia użytkownika
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowodów w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
 • Żywotne zainteresowania. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, na przykład w sytuacjach wiążących się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja dotyczy Ciebie.
Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnego pozwolenia (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których Twoja zgoda może być wywnioskowana (tj. dorozumiana zgoda). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Kliknij tutaj uczyć się więcej.
W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, w tym na przykład:
 • Jeżeli zbieranie danych leży wyraźnie w interesie jednostki i nie można uzyskać zgody w odpowiednim czasie
 • Do prowadzenia dochodzeń i wykrywania oszustw oraz zapobiegania im
 • W przypadku transakcji biznesowych pod warunkiem spełnienia określonych warunków
 • Jeżeli jest on zawarty w zeznaniu świadka, a pobranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub zaspokojenia roszczenia ubezpieczeniowego
 • Do identyfikacji rannych, chorych lub zmarłych i komunikacji z najbliższymi krewnymi
 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego
 • Jeśli uzasadnione jest oczekiwanie, że zbieranie i wykorzystanie za zgodą naruszyłoby dostępność lub dokładność informacji, a gromadzenie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia prawa Kanady lub prowincji
 • Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania sądowego, nakazu, nakazu sądowego lub zasad sądu dotyczących sporządzania akt
 • Jeżeli zostały wytworzone przez osobę fizyczną w trakcie jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a zebranie jest zgodne z celami, dla których informacje zostały wyprodukowane
 • Jeśli kolekcja jest przeznaczona wyłącznie do celów dziennikarskich, artystycznych lub literackich
 • Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona w przepisach
4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.
Możemy potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkownika w związku z fuzją, sprzedażą aktywów spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej firmy do innej firmy lub w trakcie negocjacji.
5. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).
Gdy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.
6. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE BEZPIECZNIE?
W skrócie: Naszym celem jest ochrona twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana, że ​​będzie w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze zabezpieczenia i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszych Usług odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Usług tylko w bezpiecznym środowisku.
7. Czy zbieramy informacje od nieletnich?
W skrócie: Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 ani nie sprzedajemy ich dzieciom.
Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez osobę niepełnoletnią. Jeśli dowiemy się, że zostały zebrane dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, zdezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem __________.
8. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania (Wielka Brytania) i Kanada, masz prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.
W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania i Kanada) masz pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć takie żądanie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?”Poniżej.
Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 
Jeśli znajdujesz się w EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może być wyraźną i/lub dorozumianą zgodą w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?”Poniżej.
Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani, gdy zezwala na to obowiązujące prawo, nie wpłynie to na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie zgodnej z prawem podstawy przetwarzania innej niż zgoda.
Rezygnacja z komunikacji marketingowej i promocyjnej: Możesz zrezygnować z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej i promocyjnej w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?" poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z list marketingowych. Jednak nadal możemy komunikować się z Tobą — na przykład, aby wysyłać Ci wiadomości związane z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, odpowiadać na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach niemarketingowych.
Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres info@droidwipes.com.
9. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA
Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o czynnościach związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT nie został sfinalizowany. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o Twojej decyzji, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.
10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNIJNI MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do twoich danych osobowych.
Sekcja 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, znana również jako „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli istnieją) ujawniane osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego oraz nazw i adresów wszystkich stron trzecich, z którymi udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publikujesz publicznie w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Upewnimy się, że dane nie są publicznie wyświetlane w Usługach, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).
Informacja o prywatności CCPA
Kalifornijski Kodeks Przepisów definiuje „mieszkańca” jako:
(1) każdą osobę przebywającą w stanie Kalifornia w innym celu niż tymczasowy lub przejściowy oraz
(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia w celu tymczasowym lub przejściowym
Wszystkie inne osoby są zdefiniowane jako „nierezydenci”.
Jeśli ta definicja „mieszkańca” odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.
Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:
Kategorie Przykłady Zebrane
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta
TAK
B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe
TAK
C. Chronione cechy klasyfikacyjne na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego
Płeć i data urodzenia
NIE
D. Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach
NIE
E. Informacje biometryczne
Odciski palców i odciski głosu
NIE
F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań i interakcje z naszymi i innymi witrynami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami
NIE
G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia
TAK
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne
Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów stworzone w związku z naszą działalnością biznesową
NIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych Usług na poziomie biznesowym lub zawodzie, historii pracy i kwalifikacjach zawodowych, jeśli ubiegasz się o pracę u nas
NIE
J. Informacje o edukacji
Akta uczniów i informacje katalogowe
NIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych
Wnioski wyciągane z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład, o preferencjach i cechach danej osoby
NIE
Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami poprzez przypadki, w których kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach klientów; i
 • Ułatwienia w świadczeniu naszych Usług i odpowiadaniu na Twoje zapytania.
Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?
Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
Możesz się z nami skontaktować lub odwołując się do danych kontaktowych na dole tego dokumentu.
Jeśli korzystasz z upoważnionego agenta w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu.
Czy Twoje informacje zostaną udostępnione komukolwiek innemu?
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.
DROID GROUP CO., LTD. nie ujawnił ani nie sprzedał żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. DROID GROUP CO., LTD. nie będzie sprzedawać w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.
Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych
Prawo żądania usunięcia danych — Żądanie usunięcia
Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub jakiekolwiek przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.
Prawo do informacji — Prośba o informację
W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • cele, w jakich wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
 • czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; i
 • biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania ani usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione identyfikacji w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.
Prawo do niedyskryminacji przy wykonywaniu praw konsumenta do prywatności
Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli będziesz korzystać ze swoich praw do prywatności.
Proces weryfikacji
Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej podałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju złożonego wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować informacje, które podajesz, z informacjami, które już posiadamy, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefonicznie lub mailowo), które wcześniej nam przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji.
Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości nie będziemy żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo podane informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację Ciebie.
Inne prawa do prywatności
 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 • Możesz zażądać korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania informacji.
 • Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku w ramach CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek od autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został on upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
 • Możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży Twoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania w jego sprawie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.
Aby skorzystać z tych praw, możesz się z nami skontaktować lub odwołując się do danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy Cię poznać.
11. CZY AKTUALIZUJEMY TO OGŁOSZENIE?
W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawionej”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.
12. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz napisz do nas na __________ lub pocztą na adres:
DROID GROUP CO., LTD.
POKÓJ 753, 18. PIĘTRO, MIESZKANIE 2, BUDYNEK NR 1
NO.33 JINSUO ROAD, STREFA ROZWOJU PRZEMYSŁOWEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII,
MIASTO ZHENGZHOU, HENAN 450000
Chiny
13. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD CIEBIE?
Na podstawie obowiązujących przepisów w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij formularz wniosku, klikając tutaj.
Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy użyciu serwisu Termly Generator polityki prywatności.